Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 92% 4 606
Asturian This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 0% 56 721
Bulgarian This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 1
Catalan This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 94% 3 601 2
Chinese (Simplified) (zh_CN) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Croatian This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 98% 1 593
Czech This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 98% 1 593
Danish This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Dutch This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 98% 1 593
English This translation is used for source strings. This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Estonian This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
French This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Galician This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 94% 3 601
German This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Greek This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 1
Hebrew This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Hungarian This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 98% 1 593 1
Indonesian This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 92% 4 606 3
Italian This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 1
Japanese This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Lithuanian This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Mapudungun This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 0% 56 721
Norwegian Bokmål This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Polish This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 94% 3 601 2
Portuguese This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Portuguese (Brazil) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Russian This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Sinhala This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 0% 56 721
Slovak This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 94% 3 601
Spanish This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 94% 3 601
Turkish This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Ukrainian This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 2
Welsh This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 92% 4 606 40
Please sign in to see the alerts.
Project website https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit Bump minimum required Qt version to 5.15 7c0478e
User avatar Luís-Pereira authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-panel/panel/
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Number of strings 1,848
Number of words 23,793
Number of characters 170,610
Number of languages 33
Number of source strings 56
Number of source words 721
Number of source characters 5,170
<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1>Aja ja kuupäeva kohandatud vorming</h1>
<p>Kuupäeva vorming on tähemärkide jada, kus konkreetsed tähemärgid asendatakse vormindamisel kalendri kuupäevade ja kellaaegade andmetega või mida kasutatakse kalendri jaoks andmete loomisel.</p>
<p>Allpool esitatud kuupäevavälja sümbolite tabel sisaldab märke, mida kasutatame, et näidata asjakohaseid vorminguid konkreetse lokaadi jaoks, näiteks yyyy aastaarvu jaoks. Märke võib kasutada mitu korda. Näiteks, kui aastaarvuks kasutatad y, võib 'yy' anda tulemuseks '99', samas kui 'yyyy' annab tulemuseks '1999'. Enamiku numbriliste väljade puhul määrab tähemärkide arv välja laiuse. Näiteks kui h on tund, võib 'h' anda tulemuseks '5', kuid 'hh' annab tulemuseks '05'. Mõne asenduse puhul määrab arv kindlaks, kas kasutame lühendatud või täielikku vormi, kuid võib olla ka muid valikuid, nagu on esitatud allpool.</p>
<p>Kaks ühekordset jutumärki tähistab sõna-sõnalist ühekordset jutumärki, mis on kas ühekordsete jutumärkide sees või väljaspool neid. Teksti ühekordsete jutumärkide sees ei tõlgendata kuidagi (välja arvatud kaks kõrvuti asetsevat ühekordset jutumärki). Muul juhul on kõik ASCII-tähed a-st kuni z-ni ja A-st kuni Z-ni reserveeritud süntaksimärkidena ja nõuavad jutumärke, kui nad kujutavad üheselt mõistetavaid märke. Lisaks võivad teatavad ASCII kirjavahemärgid muutuda tulevikus muutuvaks (nt ":" tõlgendatakse aja eraldajana ja "/" kuupäeva eraldajana ning asendatakse vastavate lokaadikohaste märkidega).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Tähendus</th></tr>
<tr><td>d</td><td>päev numbrina ilma esimese nullita (1 kuni 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>päev numbrina esimese nulliga (01 kuni 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>päeva lühend sinu keeles ('esm' kuni 'püh').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>päeva nimi sinu keeles ('esmaspäev' kuni 'pühapäev').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>kuu numbrina ilma esimese nullita (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>kuu numbrina esimese nulliga (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>kuu lühend sinu keeles ('jaan' kuni 'dets').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>kuu nimi sinu keeles ('jaanuar' kuni 'detsember').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>aasta kahekohalise numbrina (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>aasta neljakohalise numbrina</td></tr>
<tr><td>h</td><td>tund numbrina ilma esimese nullita (0 kuni 23 või 1 kuni 12, kui kasutad AM/PM esitusviisi)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>tund numbrina esimese nulliga (00 kuni 23 või 01 kuni 12, kui kasutad AM/PM esitusviisi)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>tund numbrina ilma esimese nullita (0 kuni 23, sealhulgas AM/PM esitusviisil)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>tund numbrina esimese nulliga (00 kuni 23, sealhulgas AM/PM esitusviisil)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>minut numbrina ilma esimese nullita (0 kuni 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>minut numbrina esimese nulliga (00 kuni 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekund numbrina ilma esimese nullita (0 kuni 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>sekund numbrina esimese nulliga (00 kuni 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>või</i> A</td><td>kasuta AM/PM esitusviisi. <b>A/AP</b> asendub vastavalt kas "AM" või "PM" märkega.</td></tr>
<tr><td>ap <i>või</i> a</td><td>kasuta am/pm esitusviisi. <b>a/ap</b> asendub vastavalt kas "am" või "pm" märkega.</td></tr>
<tr><td>t</td><td>ajavöönd (näiteks "EEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>erinevus UTC/GMT ajast</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>ajavööndi IANA tunnus</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>ajavööndi lühend</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>ajavööndi lühike nimi</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>ajavööndi pikk nimi</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>ajavööndi kohandatud nimi, mida saad muuta kellaaja seadistuste vaates Ajavööndite kaardilt</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Kõik märgid, mis ei kuulu vahemikku ['a'...z'] ja ['A'...Z'], loetakse tsiteeritud tekstiks. Näiteks sellised märgid nagu ':', '.', ' ', '#' ja '@' ilmuvad tulemuseks olevas ajatekstis isegi siis, kui need ei ole ühekordsete jutumärkide vahel. Ühekordset jutumärki kasutatakse tähtede vältimiseks. Kaks ühekordset jutumärki järjest, nii jutumärkide jada sees kui ka väljaspool, kujutavad endast "tõelist" ühekordset jutumärki.</li><li>Andmeid uuendame kord sekundis. Kui sa juhtumisi kasutad z või zzz asendusi, siis aega kuvame millisekundi täpsusega, kuid uuendame seda vaid kord sekundis ja väldime sellega kaasnevat asjatut koormust sinu süsteemis.</li><ul>
2 weeks ago
User avatar RomanVolak

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockGerman

<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1>Benutzerformat für Datum und Zeit</h1>
<p>Datumsformat ist eine Zeichenkette, bei der spezielle Zeichen durch Datums- und Zeitwerte ersetzt werden aus der Anzeigevorbereitung und -formatierung.</p>
<p>Die folgende Zeichentabelle beinhaltet gültige Formatzeichen. Zum Beispiel: yy bedeutet 99 und yyyy 1999. Die Anzahl der Zeichen zeigt oft Feldlänge, bspw. h bringt 5 und hh 05.</p>
<p>Zwei einfache Anführungszeichen bedeuten ein einfaches Anführungszeichen, sowohl in als auch außerhalb einfacher Anführungszeichen. Text in einfachen Anführungszeichen wird nicht gedeutet (außer in benachbarten einfachen Anführungszeichen). Ansonsten sind alle ASCII-Zeichen von a bis z und A bis Z sind reserviert als Formatzeichen, und benötigen Anführungszeichen damit sie als einfache Zeichen gedeutet. Zusätzlich, werden ASCII-Interpunktion-Zeichen in der könnten in Zukunft Formatzeichen werden (z.B. ":" als Zeittrennzeichen und '/' als Datumstrennzeichen, und ersetzt mit lokalen Zeichen bei der Anzeige).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Bedeutung</th></tr>
<tr><td>d</td><td>Tag ohne führende Null (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>Tag mit führender Null (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>Abkürzung für Wochentag (e.g. 'Mo' bis 'So').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>Wochentag (e.g. 'Montag' bis 'Sonntag').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>Monat ohne führende Null (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>Monat mit führender Null (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>Monatsabkürzung (e.g. 'Jan' bis 'Dez').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>Monat (e.g. 'Januar' bis 'Dezember').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>Jahreszahl zweistellig (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>Jahreszahl vierstellig</td></tr>
<tr><td>h</td><td>Stunde ohne führende Null (0 bis 23 oder 1 bis 12 bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>Stunde mit führender Null (00 bis 23 oder 01 bis 12 bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>Stunde ohne führende Null (0 bis 23, auch bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>Stunde mit führender Null (00 bis 23, auch bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>Minute ohne führende Null (0 bis 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>Minute mit führender Null (00 bis 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>Sekunde ohne führende Null (0 bis 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>Sekunde mit führender Null (00 bis 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>bei AM/PM anzeige. <b>A/AP</b> wird ersetzt mit "AM" oder "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>bei am/pm anzeige. <b>a/ap</b> wird ersetzt mit "am" oder "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>Zeitzone (e.gz.B. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>Zeitoffset zum UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>Zeitzone von IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td> Abkürzung Zeitzone </td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>Kurzbezeichnung Zeitzone </td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>Vollname Zeitzone</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>Benutzername Zeitzone. Man kann es im Reiter Zeitzonen im Konfigurationsfenster einstellen</td></tr></table>
<br /><b>Notiz:</b> <ul><li>Jedes Zeichen außer ['a'..'z','A'..'Z'] werden als in Anführungszeichen gedeutet. Zum Beispiel, Zeichen wie ':', '.', ' ', '#' und '@' werden angezeigt ohne Anführungszeichen. Das einfache Anführungszeichen verhindert Umdeutung der Buchstaben ('escape' letters).</li><li>Kürzestes Aktualisierungsintervall ist 1 Sekunde. Wenn z oder zzz eingestellt ist, wird die Zeit in Millisekunden angezeigt, aber nicht in Millisekunden hochgezählt (vermeidet Leistungskatastrophe).</li><ul>
3 weeks ago
User avatar RomanVolak

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockGerman

<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1>Benutzerformat für Datum und Zeit</h1>
<p>Datumsformat ist eine Zeichenkette, bei der spezielle Zeichen durch Datums- und Zeitwerte ersetzt werden aus der Anzeigevorbereitung und -formatierung.</p>
<p>Die folgende Zeichentabelle beinhaltet gültige Formatzeichen. Zum Beispiel: yy bedeutet 99 und yyyy 1999. Die Anzahl der Zeichen zeigt oft Feldlänge, bspw. h bringt 5 und hh 05.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotesZwei einfache Anführungszeichen bedeuten ein einfaches Anführungszeichen, sowohl in als auch außerhalb einfacher Anführungszeichen. Text within seingle quotes is not interpreted in any way (except for two adjfachen Anführungszeichen wird nicht gedeutet (außer in benachbarten einfachent single quotes). Otherwise Anführungszeichen). Ansonsten sind alle ASCII letter from a to-Zeichen von a bis z aund A to Z arebis Z sind reservediert als syntax charactersFormatzeichen, aund require quoting if they are to represent literal characters. In additionbenötigen Anführungszeichen damit sie als einfache Zeichen gedeutet. Zusätzlich, cwertaiden ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator a-Interpunktion-Zeichen in der könnten in Zukunft Formatzeichen werden (z.B. ":" als Zeittrennzeichen und '/' als a date separatorDatumstrennzeichen, aund replaced by respectiveersetzt mit lockale-sensitive characters in displayn Zeichen bei der Anzeige).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Bedeutung</th></tr>
<tr><td>d</td><td>Tag ohne führende Null (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>Tag mit führender Null (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>Abkürzung für Wochentag (e.g. 'Mo' bis 'So').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>Wochentag (e.g. 'Montag' bis 'Sonntag').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>Monat ohne führende Null (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>Monat mit führender Null (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>Monatsabkürzung (e.g. 'Jan' bis 'Dez').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>Monat (e.g. 'Januar' bis 'Dezember').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>Jahreszahl zweistellig (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>Jahreszahl vierstellig</td></tr>
<tr><td>h</td><td>Stunde ohne führende Null (0 bis 23 oder 1 bis 12 bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>Stunde mit führender Null (00 bis 23 oder 01 bis 12 bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>Stunde ohne führende Null (0 bis 23, auch bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>Stunde mit führender Null (00 bis 23, auch bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>Minute ohne führende Null (0 bis 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>Minute mit führender Null (00 bis 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>Sekunde ohne führende Null (0 bis 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>Sekunde mit führender Null (00 bis 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>bei AM/PM anzeige. <b>A/AP</b> wird ersetzt mit "AM" oder "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>bei am/pm anzeige. <b>a/ap</b> wird ersetzt mit "am" oder "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>Zeitzone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>Zeitoffset zum UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>Zeitzone von IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td> Abkürzung Zeitzone </td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>Kurzbezeichnung Zeitzone </td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>Vollname Zeitzone</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>Benutzername Zeitzone. Man kann es im Reiter Zeitzonen im Konfigurationsfenster einstellen</td></tr></table>
<br /><b>Notiz:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges ofJedes Zeichen außer ['a'..'z'] and [,'A'..'Z'] will be treatederden als quoted in Anführungszeichen gedeutext. For instance, characters likZum Beispiel, Zeichen wie ':', '.', ' ', '#' aund '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update erden angezeigt ohne Aführungszeichen. Das einfache Anführungszeichen verhindert Umdeutung der Buchstaben ('escape' letters).</li><li>Kürzestes Aktualisierungsintervall ist 1 secoSekunde. IfWenn z oder zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hiteingestellt ist, wird die Zeit in Milisekunden angezeigt, aber nicht in Milisekunden hochgezählt (vermeidet Leistungskatastrophe).</li><ul>
3 weeks ago
<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1>Benutzerformat für Datum und Zeit</h1>
<p>Datumsformat ist eine Zeichenkette, bei der spezielle Zeichen durch Datums- und Zeitwerte ersetzt werden aus der Anzeigevorbereitung und -formatierung.</p>
<p>Die folgende Zeichentabelle beinhaltet gültige Formatzeichen. Zum Beispiel: yy bedeutet 99 und yyyy 1999. Die Anzahl der Zeichen zeigt oft Feldlänge, bspw. h bringt 5 und hh 05.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Bedeutung</th></tr>
<tr><td>d</td><td>Tag ohne führende Null (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>Tag mit führender Null (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>Abkürzung für Wochentag (e.g. 'Mo' bis 'So').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>Wochentag (e.g. 'Montag' bis 'Sonntag').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>Monat ohne führende Null (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>Monat mit führender Null (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>Monatsabkürzung (e.g. 'Jan' bis 'Dez').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>Monat (e.g. 'Januar' bis 'Dezember').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>Jahreszahl zweistellig (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>Jahreszahl vierstellig</td></tr>
<tr><td>h</td><td>Stunde ohne führende Null (0 bis 23 oder 1 bis 12 bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>Stunde mit führender Null (00 bis 23 oder 01 bis 12 bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>Stunde ohne führende Null (0 bis 23, auch bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>Stunde mit führender Null (00 bis 23, auch bei AM/PM anzeige)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>Minute ohne führende Null (0 bis 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>Minute mit führender Null (00 bis 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>Sekunde ohne führende Null (0 bis 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>Sekunde mit führender Null (00 bis 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>bei AM/PM anzeige. <b>A/AP</b> wird ersetzt mit "AM" oder "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>bei am/pm anzeige. <b>a/ap</b> wird ersetzt mit "am" oder "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>Zeitzone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>Zeitoffset zum UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>Zeitzone von IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td> Abkürzung Zeitzone </td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>Kurzbezeichnung Zeitzone </td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>Vollname Zeitzone</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>Benutzername Zeitzone. Man kann es im Reiter Zeitzonen im Konfigurationsfenster einstellen</td></tr></table>
<br /><b>Notiz:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
3 weeks ago
User avatar RomanVolak

Suggestion accepted

LXQt Panel / plugin-worldclockGerman

S&how tooltip
&Zeige Kurzinfo anzeigen
3 weeks ago
User avatar RomanVolak

Suggestion accepted

LXQt Panel / plugin-worldclockGerman

Show &week numbers in popup calendar
Zeige Kalender&wWochen im Popup-Kalender anzeigenAufklappkalender
3 weeks ago
New contributor 3 weeks ago
User avatar Vistaus

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockDutch

Comment
CommentaarOpmerking
3 weeks ago
User avatar Vistaus

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockDutch

World Clock Time Zones
TKlok-tijdzones van Klok
3 weeks ago
User avatar Vistaus

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockDutch

World Clock Manual Format Configuration
Handmatig instellene klokweergave-opmaak
3 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information