Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Desktop Module Name This component is linked to the LXQt Desktop/PCManFm-qt repository. GPL-2.0
libfm-qt LGPL-2.1
liblxqt GPL-3.0
LXimage-qt GPL-2.0
LXimage-qt Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXimage-qt repository. GPL-2.0
LXQt-about GPL-2.0
LXQt-about Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXQt-about repository. GPL-2.0
LXQt-archiver GPL-2.0
LXQt-archiver Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXQt-archiver repository. GPL-2.0
LXQt-runner GPL-2.0
LXQt-runner Module Name This component is linked to the LXQt Desktop/LXQt-runner repository. GPL-2.0
LXQt Wallet GPL-2.0
PCManFm-qt GPL-3.0
PcManFm-qt Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/PCManFm-qt repository. GPL-2.0
PcManFm-qt Menu Entry (Desktop Preferences) This component is linked to the LXQt Desktop/PCManFm-qt repository. GPL-2.0
Qlipper GPL-2.0
qps GPL-2.0
qps Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/qps repository. GPL-2.0
QTerminal GPL-2.0
QTerminal DropDown Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/QTerminal repository. GPL-2.0
QTerminal Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/QTerminal repository. GPL-2.0
qtermwidget GPL-2.0
ScreenGrab GPL-2.0
ScreenGrab Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/ScreenGrab repository. GPL-2.0
Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation license GPL-2.0 LXQt-about LXQt-archiver GPL-2.0 LXQt-about Menu Entry QTerminal DropDown Menu Entry Qlipper QTerminal Menu Entry Desktop Module Name PcManFm-qt Menu Entry (Desktop Preferences) qps Menu Entry LXQt-archiver Menu Entry qtermwidget QTerminal LXimage-qt Menu Entry LXQt-runner PcManFm-qt Menu Entry qps LXQt Wallet LXimage-qt ScreenGrab Menu Entry ScreenGrab LXQt-runner Module Name GPL-3.0 PCManFm-qt GPL-3.0 liblxqt LGPL-2.1 libfm-qt
Number of strings 2,005
Number of words 6,738
Number of characters 43,546
Number of languages 1
Number of source strings 2,013
Number of source words 6,792
Number of source characters 43,900
User avatar None

Resource update

LXQt Desktop / QTerminalBulgarian

Resource update a month ago
Clipboard Entries Count:
Брой записи в клипбордасистемния буфер:
a month ago
Open in file manager
Отваряне във файловия маениджеър
a month ago
Stretch to fit the screen
Изображение, скалмащабирано да пасне на екрана
a month ago
Thumbnail View
Изглед миниатуюри
a month ago
Open Tab in &Root Instance
Отваряне на раздел в режим нас root привилегийи
a month ago
Select &All
Избиране на &Ввсичкои
a month ago
&Thumbnail View
Изглед &миниатуюри
a month ago
Treat backup files as hidden
Третирай backup файловетеРезервните копия (backup) да се показват като скрити файлове
a month ago
The built-in thumbnailer makes thumbnails of images that are supported by Qt.

Usually, most image types are supported. The default size limit is 4 MiB.
Вграденият създател на миниатюри създава миниатюри на изображения, които са поддържани от Qt.
Обикновено, повечето типове изображения са поддържани. Разбмерът по подразбиране е 4 MiB.
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information