Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/screengrab
Repository branch master
Last remote commit Weblate commits (#309) 0b1d003
LXQtBot authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-desktop/screengrab/
Filemasktranslations/screengrab_*.ts
Translation file translations/screengrab_pl.ts
Bug tracker
Śledzenie błędów
8 months ago
User avatar KacperMisztal

Suggestion accepted

LXQt Desktop / ScreenGrabPolish

Fit to edges inside selected area by right clicking
Dopasuj do krawędzi wewnątrz zaznaczonego obszaru naciskając prawy przycisk myszy
8 months ago
User avatar KacperMisztal

Suggestion accepted

LXQt Desktop / ScreenGrabPolish

If this is unchecked, the selected area
might become larger to fit to outer edges
Jeśli nie wybrano, zaznaczony obszar
może zostać powiększony, aby wypełnić do zewnętrznych krawędzi
8 months ago
User avatar KacperMisztal

Suggestion accepted

LXQt Desktop / ScreenGrabPolish

Click and drag to draw a rectangle,
right click to fit to edges,
double click or press Enter
to take a screenshot.
Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć obszar
naciśnij prawym klawiszem myszy by dopasować do krawędzi,
kliknij dwukrotnie lub wciśnij Enter
aby wykonać zrzut ekranu.
8 months ago
New contributor 8 months ago
User avatar None

Suggestion added

LXQt Desktop / ScreenGrabPolish

Save first screenshot
Zapisz pierwszy zrzut ekranu
9 months ago
User avatar None

Suggestion added

LXQt Desktop / ScreenGrabPolish

Fit to edges inside selected area by right clicking
Dopasuj do krawędzi wewnątrz zaznaczonego obszaru naciskając prawy przycisk myszy
9 months ago
User avatar None

Suggestion added

LXQt Desktop / ScreenGrabPolish

If this is unchecked, the selected area
might become larger to fit to outer edges
Jeśli nie wybrano, zaznaczony obszar
może zostać powiększony, aby wypełnić do zewnętrznych krawędzi
9 months ago
User avatar None

Suggestion added

LXQt Desktop / ScreenGrabPolish

External edit
Edytuj w innym programie
9 months ago
User avatar None

Suggestion added

LXQt Desktop / ScreenGrabPolish

Click and drag to draw a rectangle,
right click to fit to edges,
double click or press Enter
to take a screenshot.
Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć obszar
naciśnij prawym klawiszem myszy by dopasować do krawędzi,
kliknij dwukrotnie lub wciśnij Enter
aby wykonać zrzut ekranu.
9 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 140 515 3,068
Translated 100% 140 515 3,068
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 7% 11 45 253

Last activity

Last change Dec. 1, 2021, 2:05 p.m.
Last author KacperMisztal

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information