Translation status

69 Strings 100% Translate
259 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
QTerminal GPL-2.0 98% 3 21
PCManFm-qt GPL-3.0
liblxqt GPL-3.0
libfm-qt LGPL-2.1
qps GPL-2.0
LXQt-runner GPL-2.0
LXQt-archiver GPL-2.0
qtermwidget GPL-2.0
LXimage-qt Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXimage-qt repository. GPL-2.0
ScreenGrab GPL-2.0

Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/pvanek/qlipper.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Spanish) 8477936
User avatar Joaqun authored a year ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-desktop/qlipper/
Filemaskts/qlipper_*.ts
Translation file ts/qlipper_cs.ts
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Port:
Přípojkaort:
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Sticky Item (Plain Text)
PermanentníTrvalá položka (prostý text)
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Lightweight, cross-platform clipboard history applet.<p>(c)&nbsp;2010-2016&nbsp;Petr&nbsp;Vanek&nbsp;&lt;petr@yarpen.cz&gt;<p><a href="https://github.com/pvanek/qlipper/">https://github.com/pvanek/qlipper/</a><p>Support for global keyboard shortcut: %1<br>Support for network clipboard sharing: %2
Na systémové prostředky nenáročná miniaplikace pro práci s historií schránky, fungující ve vícero operačních systémech.<p>©&nbsp;2010-2016&nbsp;Petr&nbsp;Vanek&nbsp;&lt;petr@yarpen.cz&gt;<p><a href="https://github.com/pvanek/qlipper/">https://github.com/pvanek/qlipper/</a><p>Podpora pro globální klávesové zkratky: %1<br>Podpora pro síťové sdílení schránky po síti: %2
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

&Configure...
&Nastavit...
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Look in:
Podívejte se doHledat v:
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Load icon from file...
Nahráčíst ikonu ze souboru...
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Sticky items are unchanged, always on top snippets in the menu
PermanentníTrvalé položky se nemění, stále se budou nacházet na vrcholu nabídky
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Confirm Clear History
Potvrditřed vyprázdněním historie si vyžádat potvrzení
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Synchronize clipboard & PSE when item selected
Synchronizovat schránku a PSE při vybrání pooložky
2 years ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Trim Whitespaces for Every Line
OZe všech řádků odstranit prázdné znaky pro každý řádek
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 69 259 1,772
Translated 100% 69 259 1,772
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 19, 2021, 11:32 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information