Translation status

69 Strings 100% Translate
259 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
LXQt-archiver GPL-2.0 96% 6 6
PCManFm-qt GPL-3.0
liblxqt GPL-3.0
libfm-qt LGPL-2.1
qps GPL-2.0
LXQt-runner GPL-2.0
qtermwidget GPL-2.0
LXimage-qt Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXimage-qt repository. GPL-2.0
ScreenGrab GPL-2.0
LXimage-qt GPL-2.0

Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/pvanek/qlipper.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Czech) ac04663
User avatar p-bo authored 11 months ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-desktop/qlipper/
Filemaskts/qlipper_*.ts
Translation file ts/qlipper_cs.ts
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Port:
Přípojkaort:
10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Sticky Item (Plain Text)
PermanentníTrvalá položka (prostý text)
10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Lightweight, cross-platform clipboard history applet.<p>(c)&nbsp;2010-2016&nbsp;Petr&nbsp;Vanek&nbsp;&lt;petr@yarpen.cz&gt;<p><a href="https://github.com/pvanek/qlipper/">https://github.com/pvanek/qlipper/</a><p>Support for global keyboard shortcut: %1<br>Support for network clipboard sharing: %2
Na systémové prostředky nenáročná miniaplikace pro práci s historií schránky, fungující ve vícero operačních systémech.<p>©&nbsp;2010-2016&nbsp;Petr&nbsp;Vanek&nbsp;&lt;petr@yarpen.cz&gt;<p><a href="https://github.com/pvanek/qlipper/">https://github.com/pvanek/qlipper/</a><p>Podpora pro globální klávesové zkratky: %1<br>Podpora pro síťové sdílení schránky po síti: %2
10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

&Configure...
&Nastavit...
10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Look in:
Podívejte se doHledat v:
10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Load icon from file...
Nahráčíst ikonu ze souboru...
10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Sticky items are unchanged, always on top snippets in the menu
PermanentníTrvalé položky se nemění, stále se budou nacházet na vrcholu nabídky
10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Confirm Clear History
Potvrditřed vyprázdněním historie si vyžádat potvrzení
10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Synchronize clipboard & PSE when item selected
Synchronizovat schránku a PSE při vybrání pooložky
10 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Desktop / QlipperCzech

Trim Whitespaces for Every Line
OZe všech řádků odstranit prázdné znaky pro každý řádek
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 69 259 1,772
Translated 100% 69 259 1,772
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 19, 2021, 11:32 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information