Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
GTKConf GPL-2.0 95% 3 210
GTKConf Menu Entry This component is linked to the Qtilities/GTKConf repository. GPL-2.0
OMGMounter GPL-3.0
OMGMounter Menu Entry This component is linked to the Qtilities/OMGMounter repository. GPL-3.0
picom autostart This component is linked to the Qtilities/picom-conf repository. GPL-2.0
picom-conf LGPL-2.1
picom-conf Menu Entry This component is linked to the Qtilities/picom-conf repository. GPL-2.0
QRuler GPL-3.0
QRuler Menu Entry This component is linked to the Qtilities/QRuler repository. GPL-3.0
SDDM-conf MIT
SDDM-conf Menu Entry This component is linked to the Qtilities/SDDM-conf repository. MIT
Wshot GPL-3.0
Project website https://github.com/qtilities/
Translation license GPL-2.0 GTKConf GTKConf Menu Entry GPL-2.0 picom-conf Menu Entry picom autostart GPL-3.0 OMGMounter Menu Entry QRuler Menu Entry OMGMounter Wshot QRuler LGPL-2.1 picom-conf MIT SDDM-conf SDDM-conf Menu Entry
Number of strings 284
Number of words 1,717
Number of characters 10,296
Number of languages 1
Number of source strings 310
Number of source words 1,847
Number of source characters 11,086
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Number of days to remember recently used files for. Recently used files will be remembered for this many days. If set to 0, recent files will not be remembered; if set to -1, they will be retained indefinitely.
Viimati kasutatud failide loendis leiduva sisu vanus päevades. Sellest vanemad kirjed kustutatakse. Kui väärtuseks on 0, siis jääb loend alati tühjaks. Kui väärtuseks on -1, siis ei kustutata loendist mitte kunagi mitte midagi.
a month ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Whether scrollbars should be overlayed as indicators. Depending on input devices in use, permanent scrollbars may still be displayed.
Kas kerimisribasid peaks olema võimalik üle katta. Sõltuvalt sisendseadmest võidakse püsivaid kerimisribasid kuvada igal juhul.
a month ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

The XDG sound theme to use for event sounds. See the Sound Theme Specifications for more information on event sounds and sound themes. GTK itself does not support event sounds, you have to use a loadable module like the one that comes with libcanberra.
XDG heliteema heliteavituse jaoks. Heliteavituste ja heliteemade kohta leiad täpsemat teavet dokumendist „Sound Theme Specifications“. GTK olemuselt heliteavitusi ei toeta, aga sa saad eraldi laadida mõne asjakohase lisamooduli, nagu näiteks sellise, mis kaasneb libcanberra teegiga.
a month ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Whether to play event sounds as feedback to user input. See the Sound Theme Specifications for more information on event sounds and sound themes. GTK itself does not support event sounds, you have to use a loadable module like the one that comes with libcanberra.
Kas kasutajate toimingute tagasidena anname heliteavitusega märku. Heliteavituste ja heliteemade kohta leiad täpsemat teavet dokumendist „Sound Theme Specifications“. GTK olemuselt heliteavitusi ei toeta, aga sa saad eraldi laadida mõne asjakohase lisamooduli, nagu näiteks sellise, mis kaasneb libcanberra teegiga.
a month ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Whether to play any event sounds at all. See the Sound Theme Specifications for more information on event sounds and sound themes. GTK itself does not support event sounds, you have to use a loadable module like the one that comes with libcanberra.
Kas üldse toimingute tagasidena anname heliteavitusega märku. Heliteavituste ja heliteemade kohta leiad täpsemat teavet dokumendist „Sound Theme Specifications“. GTK olemuselt heliteavitusi ei toeta, aga sa saad eraldi laadida mõne asjakohase lisamooduli, nagu näiteks sellise, mis kaasneb libcanberra teegiga.
a month ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Name of the theme to load. See GtkCssProvider for details about how GTK finds the CSS stylesheet for a theme.
Laaditava teema nimi. Kui soovid lisateavet selle kohta kuidas GTK tuvastab teema CSS-stiilitabeli, vaata GtkCssProvider meetodit.
a month ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Icon theme to use for the panel, nautilus etc.
Ikooniteema kasutamiseks ribas, failihalduris Nautilus ja mujal.
a month ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Basename of the default theme used by gtk+.
GTK+ puhul kasutatav vaikimisi teema põhinimi.
a month ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Whether to play sounds on input events.
Kas anname erinevate sisendtoimingute puhul heliteavitusega märku.
a month ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Whether to play sounds on user events.
Kas anname kasutajatoimingute puhul heliteavitusega märku.
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information