Translation status

68 Strings 95% Translate
930 Words 77%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Wshot GPL-3.0
GTKConf Menu Entry This component is linked to the Qtilities/GTKConf repository. GPL-2.0
SDDM-conf Menu Entry This component is linked to the Qtilities/SDDM-conf repository. MIT
picom-conf Menu Entry This component is linked to the Qtilities/picom-conf repository. GPL-2.0
SDDM-conf MIT
picom autostart This component is linked to the Qtilities/picom-conf repository. GPL-2.0
picom-conf LGPL-2.1
QRuler GPL-3.0
QRuler Menu Entry This component is linked to the Qtilities/QRuler repository. GPL-3.0
OMGMounter GPL-3.0

Translation Information

Project website https://github.com/qtilities/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Repository https://github.com/qtilities/gtk-conf.git
Repository branch master
Last remote commit Weblate commits (#4) 05ede2c
LXQtBot authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/qtilities/gtk-conf/
Filemaskresources/translations/gtk-conf_*.ts
Translation file resources/translations/gtk-conf_et.ts
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Number of days to remember recently used files for. Recently used files will be remembered for this many days. If set to 0, recent files will not be remembered; if set to -1, they will be retained indefinitely.
Viimati kasutatud failide loendis leiduva sisu vanus päevades. Sellest vanemad kirjed kustutatakse. Kui väärtuseks on 0, siis jääb loend alati tühjaks. Kui väärtuseks on -1, siis ei kustutata loendist mitte kunagi mitte midagi.
2 weeks ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Whether scrollbars should be overlayed as indicators. Depending on input devices in use, permanent scrollbars may still be displayed.
Kas kerimisribasid peaks olema võimalik üle katta. Sõltuvalt sisendseadmest võidakse püsivaid kerimisribasid kuvada igal juhul.
2 weeks ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

The XDG sound theme to use for event sounds. See the Sound Theme Specifications for more information on event sounds and sound themes. GTK itself does not support event sounds, you have to use a loadable module like the one that comes with libcanberra.
XDG heliteema heliteavituse jaoks. Heliteavituste ja heliteemade kohta leiad täpsemat teavet dokumendist „Sound Theme Specifications“. GTK olemuselt heliteavitusi ei toeta, aga sa saad eraldi laadida mõne asjakohase lisamooduli, nagu näiteks sellise, mis kaasneb libcanberra teegiga.
2 weeks ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Whether to play event sounds as feedback to user input. See the Sound Theme Specifications for more information on event sounds and sound themes. GTK itself does not support event sounds, you have to use a loadable module like the one that comes with libcanberra.
Kas kasutajate toimingute tagasidena anname heliteavitusega märku. Heliteavituste ja heliteemade kohta leiad täpsemat teavet dokumendist „Sound Theme Specifications“. GTK olemuselt heliteavitusi ei toeta, aga sa saad eraldi laadida mõne asjakohase lisamooduli, nagu näiteks sellise, mis kaasneb libcanberra teegiga.
2 weeks ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Whether to play any event sounds at all. See the Sound Theme Specifications for more information on event sounds and sound themes. GTK itself does not support event sounds, you have to use a loadable module like the one that comes with libcanberra.
Kas üldse toimingute tagasidena anname heliteavitusega märku. Heliteavituste ja heliteemade kohta leiad täpsemat teavet dokumendist „Sound Theme Specifications“. GTK olemuselt heliteavitusi ei toeta, aga sa saad eraldi laadida mõne asjakohase lisamooduli, nagu näiteks sellise, mis kaasneb libcanberra teegiga.
2 weeks ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Name of the theme to load. See GtkCssProvider for details about how GTK finds the CSS stylesheet for a theme.
Laaditava teema nimi. Kui soovid lisateavet selle kohta kuidas GTK tuvastab teema CSS-stiilitabeli, vaata GtkCssProvider meetodit.
2 weeks ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Icon theme to use for the panel, nautilus etc.
Ikooniteema kasutamiseks ribas, failihalduris Nautilus ja mujal.
2 weeks ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Basename of the default theme used by gtk+.
GTK+ puhul kasutatav vaikimisi teema põhinimi.
2 weeks ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Whether to play sounds on input events.
Kas anname erinevate sisendtoimingute puhul heliteavitusega märku.
2 weeks ago
User avatar jrtlxqt

New translation

Qtilities / GTKConfEstonian

Whether to play sounds on user events.
Kas anname kasutajatoimingute puhul heliteavitusega märku.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 68 930 5,324
Translated 95% 65 720 4,045
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 27, 2024, 10:30 a.m.
Last author Priit Jõerüüt

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information