Translation status

160 Strings 100% Translate
564 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
LXQt-archiver Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXQt-archiver repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
ScreenGrab Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/ScreenGrab repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
qps GPL-2.0 15% 279 883 1 52
QTerminal GPL-2.0 85% 27 220 1
PCManFm-qt GPL-3.0 92% 33 238 2
qtermwidget GPL-2.0 96% 1 4 1
libfm-qt LGPL-2.1 99% 3 6 1
LXimage-qt GPL-2.0 99% 1 4 1 26
liblxqt GPL-3.0
Qlipper GPL-2.0 2

Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-archiver
Repository branch master
Last remote commit Weblate commits (#294) 087a5da
LXQtBot authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-desktop/lxqt-archiver/
Filemasksrc/translations/lxqt-archiver_*.ts
Translation file src/translations/lxqt-archiver_pl.ts
User avatar KacperMisztal

Translation changed

LXQt Desktop / LXQt-archiverPolish

LXQt Archiver

Copyright (C) 2020 the LXQt Team

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
LXQt Archiver

Prawa autorskie (C) 2018 Zespół LXQt

Niniejszy program jest otwartym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać
dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU,
wydanej przez Fundację Wolnodostępnego Oprogramowania - według wersji drugiej
tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny -
jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania
bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej
Licencji Publicznej GNU; jeśli nie – napisz do Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. {2020 ?}
a month ago
Tar compressed with zstd (.tar.zst)
Tar skompresowany przez zstd (.tar.zst)
a month ago
User avatar KacperMisztal

Suggestion accepted

LXQt Desktop / LXQt-archiverPolish

Singular
%n file
Plural
%n files
One
%n plik
Few
%n plików
Other
%n pliki
a month ago
48 px
48 px
a month ago
User avatar KacperMisztal

Translation changed

LXQt Desktop / LXQt-archiverPolish

32 px
324 px
a month ago
32 px
24 px
a month ago
24 px
24 px
a month ago
16 px
16 px
a month ago
User avatar KacperMisztal

Suggestion accepted

LXQt Desktop / LXQt-archiverPolish

Ctrl+Shift+Up
Ctrl+Shift+Strzałka w górę
a month ago
User avatar KacperMisztal

Suggestion accepted

LXQt Desktop / LXQt-archiverPolish

&Collapse
&Zwiń
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 160 564 3,634
Translated 100% 160 564 3,634
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 6% 11 26 226

Last activity

Last change Dec. 1, 2021, 3:09 p.m.
Last author KacperMisztal

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information