Translation status

434 Strings 100% Translate
1,754 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Kvantum Manager GPL-2.0 64% 97 1,902
Kvantum Preview This component is linked to the Tsujan/Kvantum Manager repository. GPL-2.0 85% 15 27
FeatherNotes GPL-2.0
Arqiver GPL-3.0

Translation Information

Project website https://github.com/tsujan/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/tsujan/FeatherPad
Repository branch master
Last remote commit Added some qml keywords 85deb0e
User avatar tsujan authored 5 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/tsujan/featherpad/
Filemaskfeatherpad/data/translations/featherpad_*.ts
Translation file featherpad/data/translations/featherpad_cs.ts
User avatar None

Resource update

Tsujan / FeatherPadCzech

Resource update a week ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherPadCzech

Press a modifier key to clear a shortcut
in the editing mode.
Pro vyčištění zkratky stiskněte v režimu
úpravy
klávesu
modifikátor v režimu úpravyu.
8 days ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherPadCzech

Used for pasting the date and time.

Takes effect after closing this dialog.

Leave empty for:
MMM dd, yyyy, hh:mm:ss
Slouží pro vkládání data a času.

Projeví se po zavření tohoto dialogu.

Pro prookud chcete použitít výchozího, nevyplňujte:
MMM dd, rrrr, hh:mm:ss
8 days ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherPadCzech

Always show st&atus bar
Vždy zobrazovat st&avový pruhou lištu
8 days ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherPadCzech

Hide search &bar by default
Ve výchozím stavu skrýt pruhlištu vyhledávání
8 days ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherPadCzech

Disable menubar accelerators
Vypnout akcelerátory pruhuv liště nabídek
8 days ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherPadCzech

Menubar accelerators are activated by Alt
and may interfere with customized shortcuts.
Akcelerátory pruhuna liště nabídek jsou aktivovány klávesou Alt
a mohu kolidovat s uživatelsky určenými zkratkami.
8 days ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherPadCzech

Do not show &menubar
Nezobrazovat pruhlištu s &nabídkou
8 days ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherPadCzech

If the menubar is hidden,
a menu button appears on the toolbar.
Pokud je pruhlišta s nabídkou skrytýá,
na pruhuliště nástrojů se zobrazí tlačítko nabídky.
8 days ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherPadCzech

Uncheck for 1/5 of the width.
Prokud chcete, aby bylo 1/5 šířky, zrušte zaškrtnutí.
8 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 434 1,754 10,717
Translated 100% 434 1,754 10,717
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 26, 2021, 8:25 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information