Translation status

351 Strings 100% Translate
1,023 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Kvantum Manager GPL-2.0 64% 97 1,902
Kvantum Preview This component is linked to the Tsujan/Kvantum Manager repository. GPL-2.0 85% 15 27
Arqiver GPL-3.0
FeatherPad GPL-2.0

Translation Information

Project website https://github.com/tsujan/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/tsujan/FeatherNotes
Repository branch master
Last remote commit Weblate commits (#231) 46ec5d5
LXQtBot authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/tsujan/feathernotes/
Filemaskfeathernotes/data/translations/feathernotes_*.ts
Translation file feathernotes/data/translations/feathernotes_cs.ts
User avatar None

Resource update

Tsujan / FeatherNotesCzech

Resource update a month ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherNotesCzech

Saves window size after closing
this dialog and also on exit.

Uncheck to set a fixed size!
Po zavření tohoto dialogu a také
při ukončení aplikace uloží velikost
okna.

Prokud chcete nastaveníit pevnéou velikosti, zrušte
zaškrtnutí!
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherNotesCzech

Decides whether a systray icon should be used.
If checked, the titlebar close button iconifies
the window to the systray instead of quitting.

Needs restarting of FeatherNotes to take effect.
Rozhoduje zda má být použita ikona v oznamovací
oblasti systémového panelu. Pokud je zaškrtnuto,
tlačítko zavřít na titulní liště okna ho namísto
ukončení aplikace zminimalizuje do právě do
oznamovací oblasti..

Aby se změna projevila, je třeba FeatherNotes
zavřít a spustit znovu.
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherNotesCzech

Start i&conified to tray
&Spouštět zminimalizované do oznamovací oblasti
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherNotesCzech

By default, the active widget style determines
the size of toolbar icons.
Ve výchozím stavu je velikost ikon na liště
nástrojů určována právě používaným stylem
widgetovládacích prvků.
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherNotesCzech

Running &under Enlightenment?
Provoz&ujete v prostředí Enlightenment?
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherNotesCzech

A triple period is replaced with an ellipsis,
a double hyphen with a long dash, etc. while
the user is typing and under proper circumstances.
Za správných podmínekPokud vše funguje, jsou tři tečky jsou
nahrazeny výpustkou, dva spojovníky
pomlčkou, atd – zatímco uživatel píše.
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherNotesCzech

Used for pasting the date and time.
Leave empty for the system default.

Takes effect after closing this dialog.
Slouží pro vkládání data a času.
Prokud chcete použitít systémovéhoý výchozího, nevyplňujte.

Uplatní se po zavření tohoto dialogu.
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherNotesCzech

%1 Matches
%1 shod
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Tsujan / FeatherNotesCzech

Cancel
ZrušitStorno
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 351 1,023 6,881
Translated 100% 351 1,023 6,881
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 19, 2021, 10:16 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information