Translation Information

Project website https://github.com/tsujan/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/tsujan/Kvantum/
Repository branch master
Last remote commit Weblate commits (#896) abc4394
LXQtBot authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/tsujan/kvantum-manager/
FilemaskKvantum/kvantummanager/data/translations/kvantummanager_*.ts
Translation file Kvantum/kvantummanager/data/translations/kvantummanager_fi.ts
User avatar None

New string to translate

Tsujan / Kvantum ManagerFinnish

New string to translate 3 days ago
User avatar None

Resource update

Tsujan / Kvantum ManagerFinnish

Resource update 3 days ago
User avatar rautamiekka

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerFinnish

Remove the selected theme
from all user installation paths.

The root installation will still be
available if present; this button
only removes user themes.
Poista valittu teema kaialkista käyttäjän
asennus poluista.

Tämä edellyttää tallennusta, jotta se
tulee voimaan. Root asennuspolkuOletusteema on
edelleen käytettävissä, jos sellainen on.
Tämä painike poistaa vain käyttäjän teemat.
6 months ago
User avatar rautamiekka

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerFinnish

Has effect only when the main menu is NOT styled by LXQt.

Values less than 16 mean the default menu icon size.

Needs LXQt panel to be restarted either by "Session Settings"
or through logging out and in again.
Vaikuttaa vain, kun päävalikkoa EI ole muotoiltu LXQt:lla.

Alle 16 tarkoittaa valikkokuvakkeen oletus kokoa.

LXQt-paneelin tulee käynnistää uudelleen joko "Istunnon asetuksissa"
tai kirjautumalla ulos ja uudelleen sisään.
6 months ago
User avatar rautamiekka

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerFinnish

<html><head/><body><p>Do not draw any background for (KDE) menu titles?</p><p>Menu titles are like menu separators but with icon and text.</p><p>This needs Logging out and in for KDE Plasma menus. For LXQt panel, a panel restart with <span style=" font-style:italic;">Session Settings </span>is enough.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Etkö piirrOllaanko piirtämättä mitään taustaa (KDE) -)valikoiden otsikoille?</p><p>Valikot ovat kuin valikkopalkkrivejaä, mutta niissä on kuvake ja teksti.</p><p>Tämä edellyttää kirjautumista ulos ja sisään KDE Plasma -valikoissa. LXQt-paneelissa paneeli käynnistyy uudelleen<span style=" font-style:italic;">Istunnon asetukset </span>ovat riittävät.</p></body></html>
6 months ago
New contributor 6 months ago
User avatar None

Resource update

Tsujan / Kvantum ManagerFinnish

Resource update 7 months ago
User avatar None

Resource update

Tsujan / Kvantum ManagerFinnish

Resource update 10 months ago
User avatar None

Resource update

Tsujan / Kvantum ManagerFinnish

Resource update 10 months ago
User avatar None

Resource update

Tsujan / Kvantum ManagerFinnish

Resource update 10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 272 2,780 17,877
Translated 99% 271 2,744 17,663
Needs editing 0% 1 36 214
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 28, 2023, 8:56 p.m.
Last author Jouni Järvinen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information