Translation Information

Project website https://github.com/andrew-bibb/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Repository https://github.com/andrew-bibb/cmst
Repository branch master
Last remote commit fixed clear counters a4c0e8a
Andrew Bibb authored 3 months ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/andrew-bibb/cmst/
Filemasktranslations/cmst_*.ts
Translation file translations/cmst_nb_NO.ts
User avatar digger

Translation changed

Andrew Bibb / CmstNorwegian Bokmål

Wifi State
Wi-Fi-tilstand
5 months ago
User avatar digger

Translation changed

Andrew Bibb / CmstNorwegian Bokmål

<html><head/><body><p>This label shows the number of WiFi technologies (devices) that were found, and the number that are powered on. There must be at least one WiFi technology found and powered in order for the box below to show services.</p><p>To turn a technology on or off go to the <span style=" font-weight:600;">Technologies</span> box in the <span style=" font-weight:600;">Status</span> tab and double click on the text that shows in the <span style=" font-weight:600;">Powered</span> column for the technology.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Denne etiketten viser antall WiFi-teknologier (enheter) som ble funnet, og hvor mange som er slått på. Minst én WiFi-teknologi må være funnet og slått på for at boksen nedenfor skal vise tjenester.</p><p>Hvis du vil slå en teknologi av eller på, går du til <span style=" font-weight:600;">Teknologier</span> boksen i <span style=" font-weight:600;">Status</span> fanen og dobbeltklikk på teksten som vises i vinduet <span style=" font-weight:600;">Drevet</span> spalte for teknologien.</p></body></html>
5 months ago
User avatar digger

New translation

Andrew Bibb / CmstNorwegian Bokmål

<html><head/><body><p>This label shows the number of WiFi technologies (devices) that were found, and the number that are powered on. There must be at least one WiFi technology found and powered in order for the box below to show services.</p><p>To turn a technology on or off go to the <span style=" font-weight:600;">Technologies</span> box in the <span style=" font-weight:600;">Status</span> tab and double click on the text that shows in the <span style=" font-weight:600;">Powered</span> column for the technology.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Denne etiketten viser antall WiFi-teknologier (enheter) som ble funnet, og hvor mange som er slått på. Minst én WiFi-teknologi må være funnet og slått på for at boksen nedenfor skal vise tjenester.</p><p>Hvis du vil slå en teknologi av eller på, går du til <span style=" font-weight:600;">Teknologier</span> boksen i <span style=" font-weight:600;">Status</span> fanen og dobbeltklikk på teksten som vises i vinduet <span style=" font-weight:600;">Drevet</span> spalte for teknologien.</p></body></html>
5 months ago
User avatar digger

New translation

Andrew Bibb / CmstNorwegian Bokmål

<html><head/><body><p>Select a wifi service in the table below and press this button to disconnect it. </p><p>If there is only one wifi service in the &quot;ready&quot; or &quot;online&quot; state pressing this button will automatically select that service and disconnect it. </p><p>This may also be used to abort a previous connection attempt.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Velg en wifi-tjeneste i tabellen nedenfor og trykk på denne knappen for å koble den fra. </p><p>Hvis det bare finnes én wifi-tjeneste i &quot;ready&quot; or &quot;online&quot; Hvis du trykker på denne knappen, vil tjenesten automatisk bli valgt og frakoblet. </p><p>Dette kan også brukes til å avbryte et tidligere tilkoblingsforsøk.</p></body></html>
5 months ago
User avatar digger

Translation changed

Andrew Bibb / CmstNorwegian Bokmål

&Wireless
&Trådløs
5 months ago
User avatar digger

Translation changed

Andrew Bibb / CmstNorwegian Bokmål

Configuration
OppsettKonfigurasjon
5 months ago
User avatar digger

New translation

Andrew Bibb / CmstNorwegian Bokmål

<html><head/><body><p>Use this Combobox to select the service for which you wish to view the detailed information.<br/></p></body></html>
<html><head/><body><p>Bruk denne kombinasjonsboksen til å velge den tjenesten du ønsker å se detaljert informasjon om.<br/></p></body></html>
5 months ago
User avatar digger

Translation changed

Andrew Bibb / CmstNorwegian Bokmål

<html><head/><body><p>This page will show the details of the service selected in the box at the top. If the selected service is not in the READY or ONLINE state then most of the details will be blank. </p><p>You may override service details by using the <span style=" font-weight:600;">Configuration</span> button at the bottom right. </p></body></html>
<html><head/><body><p>Denne siden viser detaljene for tjenesten som er valgt i boksen øverst. Hvis den valgte tjenesten ikke er KLAR eller ONLINE, vil de fleste detaljene være tomme. </p><p>Du kan overstyre tjenestedetaljer ved å bruke <span style=" font-weight:600;">Konfigurasjon</span> nederst til høyre. </p></body></html>
5 months ago
User avatar digger

New translation

Andrew Bibb / CmstNorwegian Bokmål

<html><head/><body><p>This page will show the details of the service selected in the box at the top. If the selected service is not in the READY or ONLINE state then most of the details will be blank. </p><p>You may override service details by using the <span style=" font-weight:600;">Configuration</span> button at the bottom right. </p></body></html>
<html><head/><body><p>Denne siden viser detaljene for tjenesten som er valgt i boksen øverst. Hvis den valgte tjenesten ikke er KLAR eller ONLINE, vil de fleste detaljene være tomme. </p><p>Du kan overstyre tjenestedetaljer ved å bruke <span style=" font-weight:600;">Konfigurasjon</span> nederst til høyre. </p></body></html>
5 months ago
User avatar digger

New translation

Andrew Bibb / CmstNorwegian Bokmål

<html><head/><body><p>When checked hide the connection name in the Services box.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Når det er merket av, skjules tilkoblingsnavnet i boksen Tjenester.</p></body></html>
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,183 11,585 92,126
Translated 33% 392 1,542 11,658
Needs editing 7% 89 193 1,270
Failing checks 0% 6 17 112

Last activity

Last change Sept. 1, 2023, 9:13 a.m.
Last author digger yu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information