Translation status

62 Strings 100% Translate
317 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
SDDM-conf MIT
SDDM-conf Menu Entry This component is linked to the redtide/SDDM-conf repository. MIT
picom-conf Menu Entry This component is linked to the redtide/picom-conf repository. GPL-2.0
picom autostart This component is linked to the redtide/picom-conf repository. GPL-2.0

Translation Information

Project website https://github.com/redtide/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 or later
Repository https://github.com/redtide/picom-conf.git
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #31 from LXQtBot/weblate-redtide-picom-conf 88ea31f
User avatar redtide authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/redtide/picom-conf/
Filemasktranslations/picom-conf_*.ts
Translation file translations/picom-conf_cs.ts
User avatar p-bo

Translation changed

redtide / picom-confCzech

Do not fade destroyed ARGB windows with WM frame
Neblednouprolínat zlikvidovaná okna s průhledností (ARGB), která mají rámeček od správce oken
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

redtide / picom-confCzech

Blur background of opaque windows with transparent frames as well
Rozmazat také pozadí neprůhledných oken s , která mají neprůhlednýmié rámečky
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

redtide / picom-confCzech

Do not let dimness adjust based on window opacity
Ztmavení je nezávislé na (ne)průhlednosti okna
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

redtide / picom-confCzech

Opacity of window titlebars and borders
(Ne)průhlednost titulkových pruhů oken a okrajů
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

redtide / picom-confCzech

Default opacity for active windows
Výchozí (ne)průhlednost činných oken
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

redtide / picom-confCzech

Default opacity of inactive windows
Výchozí (ne)průhlednost nečinných oken
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

redtide / picom-confCzech

Opacity
(Ne)průhlednost
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

redtide / picom-confCzech

Crop shadows of maximized windows from extended displays
Oříznout stíny maximalizovaných oken, aby nepřesahovaly na vedlejší rozšiřující obrazovkuy
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

redtide / picom-confCzech

Enable the use of damage information to help limit the area to paint
Používat informace o změně obsahu (damage) a ozmezit tak oblast, kterou maje třeba vykreslovat
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

redtide / picom-confCzech

Use glFinish() instead of glFlush() for (possibly) better VSync
Používat funkci glFinish() namísto glFlush() a zlepšit tak (snad) zlepšit vertikální synchronizaci (VSync)
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 62 317 2,003
Translated 100% 62 317 2,003
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 29, 2021, 10:08 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information