The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation status

77 Strings 100% Translate
265 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
plugin-mount This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-mainmenu This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-sysstat This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-networkmonitor This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-spacer This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-cpuload This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-quicklaunch This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-sensors This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-desktopswitch This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-directorymenu This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit Weblate commit (#1701) 170732a
LXQtBot authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-panel/panel/
Filemaskpanel/translations/lxqt-panel_*.ts
Translation file panel/translations/lxqt-panel_cs.ts
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / PanelCzech

A partial workaround for widget styles that
cannot give a separate theme to the panel.

You might also want to disable:

LXQt Appearance Configuration →
Icons Theme →
Colorize icons based on widget style (palette)
Částečné obejití problému pro motivy vzhledu
prvků kterýé nedáváposkytují oddělený motiv vzhledu na panel.

Nejspíš také můžete chtít vypnout:

Nastavení vzhledu LXQt →
Motiv ikon →
Obarvit ikony podle stylu prvku (paleta)
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / PanelCzech

Alignment && position
Zarovnání &a polohazice
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / PanelCzech

Position:
Polohazice:
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / PanelCzech

px
bodů obraz.px
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / PanelCzech

px
bodů obraz. bodů
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / PanelCzech

px
pxobraz. bodů
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / PanelCzech

Note: changes made in this page cannot be reset.
Poznámka.: Změny, provedené na této stránce, nelze vrátit (zpět či do výchozích hodnotho stavu).
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / PanelCzech

Configuration file
Soubor s nastaveními
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / PanelCzech

Use alternate configuration file.
Použít jiný soubor s nastaveními.
2 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / PanelCzech

Bottom of desktop %1
Spodní stranaokraj pracovní plochy %1
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 77 265 1,581
Translated 100% 77 265 1,581
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 18, 2021, 8:30 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information