Translation status

134 Strings 100% Translate
718 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
lxqt-config-notificationd This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-notificationd repository. GPL-2.0
lxqt-config-session GPL-2.0
liblxqt-config-cursor This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config GPL-2.0
lxqt-config-brightness This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config-file-associations This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config-input This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config-locale This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config-monitor This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-sudo GPL-2.0

Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Repository https://github.com/lxqt/obconf-qt
Repository branch master
Last remote commit Translations update from Weblate (#211) 0d73d51
LXQtBot authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-configuration/obconf-qt/
Filemasksrc/translations/obconf-qt_*.ts
Translation file src/translations/obconf-qt_cs.ts
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / obconf-qtCzech

The active monitor
MonitorObrazovku, na kterém se nachází ukazatel myši
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / obconf-qtCzech

Dock
PanelDok
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / obconf-qtCzech

Window Manager Preferences
Předvolby pro správce oken
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / obconf-qtCzech

Prefer to place new windows &on:
Upředn&ostňovat umisťování nových oken na:
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / obconf-qtCzech

Active &On-screen display:
ČinnéAktivní z&obrazení na obrazovce:
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / obconf-qtCzech

Active Monitor
ČinnáAktivní obrazovka
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / obconf-qtCzech

Inactive O&n-screen display:
&Nečinnéaktivní zobrazení na obrazovce:
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / obconf-qtCzech

&Inactive window title:
Název neč&innéakt&ivního okna:
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / obconf-qtCzech

&Active window title:
Název činnéaktivního okn&a:
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / obconf-qtCzech

Unable to extract the file "%1".
Please ensure that "%2" is writable and that the file is a valid Openbox theme archive.
The following errors were reported:
%3
Nedaří se rozbalit soubor „%1“.
Ověřte, že „%2“ je přístupné pro zápis a že soubor je platný archiv s tématmotivem vzhledu pro Openbox.
Byly hlášeny následující chyby:
%3
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 134 718 4,565
Translated 100% 134 718 4,565
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 19, 2021, 7:27 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information