Translation status

54 Strings 100% Translate
122 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
obconf-qt GPL-2.0
lxqt-notificationd GPL-2.0
lxqt-config-notificationd This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-notificationd repository. GPL-2.0
lxqt-config-session GPL-2.0
sddm-config-editor GPL-2.0
liblxqt-config-cursor This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config GPL-2.0
lxqt-config-brightness This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config-file-associations This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config-input This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0

Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-powermanagement
Repository branch master
Last remote commit distincter names for icons (#297) 52f55e3
User avatar stefonarch authored 14 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-configuration/lxqt-powermanagment/
Filemaskconfig/translations/lxqt-config-powermanagement_*.ts
Translation file config/translations/lxqt-config-powermanagement_cs.ts
Idle
Nečinnýost
2 months ago
Check backlight
ZkontrolovaVyzkoušet podsvícení
2 months ago
built in
vestavěnoý
2 months ago
Handle Power Keys
Zacházení s vypínacími klávesami napájení
2 months ago
When idle on Battery:
Při nečinnosti na bateriipájení z akumulátoru:
2 months ago
Battery Idle time:
Doba nečinnosti bateriepři napájení z akumulátoru:
2 months ago
Enab&le Idleness Watcher
S&ledovat nečinnost (chod naprázdnonepoužívání)
2 months ago
Suspend Key Action:
Akce při stisknutí klávesy pro uspání:
2 months ago
Suspend Key Action:
ČinnostAkce klávesy pro uspání:
2 months ago
AC Idle time:
Doba nečinnosti střídavého proudupři napájení ze zásuvky:
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 54 122 756
Translated 100% 54 122 756
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 19, 2021, 8:54 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information