Translation status

53 Strings 100% Translate
180 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Education & Science (Category Name in menus) This component is linked to the LXQt Configuration/LXQt  Settings (Category Name in menus) repository. This translation does not yet exist. LGPL-2.1 0%
obconf-qt GPL-2.0
lxqt-config-notificationd This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-notificationd repository. GPL-2.0
lxqt-config-session GPL-2.0
liblxqt-config-cursor This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config GPL-2.0
lxqt-config-brightness This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config-file-associations This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-config-locale This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. GPL-2.0
lxqt-sudo GPL-2.0

Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-config
Repository branch master
Last remote commit Weblate commits (#946) 868cddb
LXQtBot authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-configuration/lxqt-config/
Filemasklxqt-config-input/translations/lxqt-config-input_*.ts
Translation file lxqt-config-input/translations/lxqt-config-input_cs.ts
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / lxqt-config-inputCzech

Short
Krátce
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / lxqt-config-inputCzech

Long
Dlouze
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / lxqt-config-inputCzech

Mouse and Touchpad
Myš a Ttouchpad
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / lxqt-config-inputCzech

Tap and drag
Přetahovat klikepnutím
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / lxqt-config-inputCzech

Ed&ge
ONa ok&raji
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / lxqt-config-inputCzech

Tap and drag
Přetahovat klepiknutím
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / lxqt-config-inputCzech

LXQt only supports "libinput" as xinput driver.
(current value: %1)

If this is intended, please configure xinput manually.
Otherwise you can get rid of this message by changing xinput driver to "libinput".
LXQt podporuje jako ovladač pro xinput jenpouze „libinput“.
(nynějšstávající hodnota: %1)

Pokud je to záměr, nastavte, prosím, xinput ručně.
Jinak se této zprávy můžete zbavit záměnou ovladače xinput za „libinput“.
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / lxqt-config-inputCzech

Tap to click
ZvoliKliknout klepnutím
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / lxqt-config-inputCzech

Wheel scroll lines:
KPootočení kolečkoem myši vytváří pohyb obrazu o … řádků:
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Configuration / lxqt-config-inputCzech

Single click to activate items
Aktivovat prvky jedním klepiknutím
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 53 180 1,238
Translated 100% 53 180 1,238
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 19, 2021, 8:33 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information