Translation status

13 Strings 100% Translate
71 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
pavucontrol-qt Menu Entry This component is linked to the LXQt Configuration/pavucontrol-qt repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
obconf-qt This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
obconf-qt Menu Entry This component is linked to the LXQt Configuration/obconf-qt repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
lxqt-config-input This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
LXQt Configuration Center (Menu Entry) This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
lxqt-config-leave This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config-session repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
Globalshortcuts Module Name This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-globalkeys repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
lxqt-leave Menu Entry: Reboot This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config-session repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
lxqt-powermanagement This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-config-powermanagement repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
lxqt-admin-time Menu Entry This component is linked to the LXQt Configuration/lxqt-admin-user repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%

Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-config
Repository branch master
Last remote commit Weblate commits (#778) a616409
LXQtBot authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-configuration/lxqt-config/
Filemaskliblxqt-config-cursor/translations/lxqt-config-cursor_*.ts
Translation file liblxqt-config-cursor/translations/lxqt-config-cursor_lv.ts
User avatar None

Resource update

LXQt Configuration / liblxqt-config-cursorLatvian

Resource update 2 weeks ago
You can't remove active theme!
Aktīvo motīvtēmu dzēst/novākt nav iespējams!
2 months ago
XCurTheme error
XCurTheme kļūdaķibele
2 months ago
&Remove Theme
&Dzēst motīv/novākt tēmu
2 months ago
&Install New Theme...
&Instalēt//uzstādīt/pievienot jaunu tēmu...
2 months ago
&Install New Theme...
&PInstalēt//uzstādīt/pievienot jaunu motīvtēmu...
2 months ago
Select the cursor theme you want to use (hover preview to test cursor). <b>LXQt session needs restart after this change</b>:
Izvēlies kursora motīvtēmu, kuru vēlies lietot (pārnovieto kursoru uz priekšskatua laukuma, lai izmēģinātu)<b>Pēc šīm izmaiņām LXQt sesija ir jārestartē pēc šīm izmaiņām</b>:
2 months ago
LXQt Mouse Theme Configuration
LXQt Ppeles Motīva Ktēmas konfigurācijēšana
2 months ago
LXQt could not find any cursor theme. The default X11 cursor theme will be used instead. LXQt looked in the following directories:
LXQt nespēja atrast nevienu kursora tēmu/motīvu. Tiks izmantota X11 noklusējuma kursora tēma. LXQt meklēja šajās mapēs:
2 months ago
LXQt could not find any cursor theme. The default X11 cursor theme will be used instead. LXQt looked in the following directories:
LXQt nespēeja atrast nevienu kursora tēmu/motīvu. Tiks izmantota X11 noklusējuma motīvs tiks lietots. LXQt meklēja sekojošajās direktorijākursora tēma. LXQt meklēja šajās mapēs:
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 13 71 440
Translated 100% 13 71 440
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 18, 2021, 4:09 p.m.
Last author Oskars G

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information