Source Translation Glossary
About Informacje o LXQt-panel
About Qt Informacje o Qt LXQt-panel
Accelerator Klawisz szybkiego dostępu LXQt-panel
Alloc Przydzielić LXQt-panel
Appearance Wygląd LXQt-panel
at line w linii LXQt-panel
Background Tło LXQt-panel
Batch Wsadowy.... LXQt-panel
Build Wersja LXQt-panel
Cannot create Nie można utworzyć LXQt-panel
Cannot find Nie można znaleść LXQt-panel
Cannot read Nie można odczytać LXQt-panel
Cannot save Nie można zapisać LXQt-panel
Case sensitive Uwzględniaj wielkość liter LXQt-panel
Child Potomek Dziecko LXQt-panel
Collapse Zwinąć LXQt-panel
ComboBox Lista kombi LXQt-panel
Conflicting Kolidujący LXQt-panel
Content Treść LXQt-panel
Contents Treść Zawartość Spis treści LXQt-panel
Copy Kopiuj LXQt-panel
Custom Niestandardowy, użytkownika LXQt-panel
Cut Wytnij LXQt-panel
Declare Deklarować LXQt-panel
Declared Zadeklarować LXQt-panel
Delete Usuń LXQt-panel
Disable Wyłącz, zablokuj LXQt-panel
Display Pokaż, wyświetl LXQt-panel
Dock Osadzony Zakotwiczony LXQt-panel
Dock window Okno osadzone Okno zakotwiczone LXQt-panel
Down W dół LXQt-panel
Enable Włącz LXQt-panel
Enabled Włączony LXQt-panel
encoding name nazwa kodowania LXQt-panel
Entity Obiekt LXQt-panel
Exit Zakończ LXQt-panel
Expand Rozszerzyć LXQt-panel
Fade Wyłanianie LXQt-panel
Failed to open Nie można otworzyć LXQt-panel
Feel działanie LXQt-panel
File Plik LXQt-panel
Find in text Znajdź w tekście LXQt-panel
Find next Znajdź następne LXQt-panel
Focal Ogniskowa LXQt-panel
Font family Nazwa czcionki LXQt-panel
Foreground PIerwszy plan LXQt-panel
Form Okno formy LXQt-panel
full text search szukanie w treści tesktu LXQt-panel
fulltext search szukanie w treści tesktu LXQt-panel
Go Przejdź LXQt-panel
Help Pomoc LXQt-panel
Home Strona startowa LXQt-panel
Illegal Niepoprawny LXQt-panel
Invalid Niepoprawny LXQt-panel
Invoke Wywołaj LXQt-panel
is missing Brakuje ... LXQt-panel
Item Pozycja LXQt-panel
Lay out Ułóż LXQt-panel
layout ułożenie LXQt-panel
Link Odnośnik LXQt-panel
literal stała znakowa LXQt-panel
Load Wczytaj LXQt-panel
Look and feel Wygląd i działanie LXQt-panel
Marker Znacznik LXQt-panel
Match dopasowanie LXQt-panel
Menu bar Pasek menu LXQt-panel
Minimize Minimalizuj LXQt-panel
Mismatch Niezgodność, niedopasowanie LXQt-panel
Namespace Przesteń nazw LXQt-panel
Occure Wystąpić LXQt-panel
Occured Wystąpił, pojawił się LXQt-panel
Off The Spot Na pasku stanu LXQt-panel
On The Spot W oknie dokumentu LXQt-panel
Open Source Edition Wydanie Open Source LXQt-panel
Over The Spot Nad oknem dokumentu LXQt-panel
Pad Dopełnić, Podstawka, Dopełnienie LXQt-panel
Parse Przetwarzać LXQt-panel
Parsing Przetwarzanie LXQt-panel
Paste Wklej LXQt-panel
Pattern Wzorzec LXQt-panel
Phrase Wyrażenie, fraza LXQt-panel
Place Wstaw LXQt-panel
Preference Wyróżnienie LXQt-panel
Preferences Wyróżnienia LXQt-panel
Premature Przedwczesny LXQt-panel
Promote Wypromuj LXQt-panel
Properties Właściwości LXQt-panel
Property Właściwość LXQt-panel
Quotation mark Znak cudzysłowu LXQt-panel
Reference Odwołanie LXQt-panel
Refresh Odśwież LXQt-panel
Render Renderuj LXQt-panel
Reset Przywróc ustawienia LXQt-panel
Root W dodatkowym oknie LXQt-panel
Saturation Nasycenie LXQt-panel
search word wyrażenie do szukania LXQt-panel
searchword wyrażenie do szukania LXQt-panel
Search wrapped Szukanie od początku LXQt-panel
Select All Zaznacz wszystko LXQt-panel
Sequence Ciąg LXQt-panel

No matching activity found.

Browse all glossary changes
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information